Họ tên: Phạm Thị Ngọc Hà
Số báo danh: 49
Cân nặng: 40kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84919xxx478 1 08/01/2022 09:13
2 84919xxx478 1 08/01/2022 09:11
3 84773xxx887 1 07/01/2022 10:00

Đơn vị tài trợ