Họ tên: Nguyễn Hà Vy
Số báo danh: 50
Cân nặng: 50kg
Chiều cao: 151cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84866xxx806 1 07/01/2022 17:56
2 84853xxx894 1 07/01/2022 17:51
3 84853xxx894 1 07/01/2022 14:48
4 84853xxx894 1 07/01/2022 14:46
5 84912xxx468 1 07/01/2022 11:52
6 84853xxx894 1 07/01/2022 11:09
7 84853xxx894 1 07/01/2022 11:05
8 84853xxx894 1 07/01/2022 08:55
9 84853xxx894 1 07/01/2022 08:54
10 84853xxx894 1 07/01/2022 08:30

Đơn vị tài trợ