Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Lan
Số báo danh: 51
Cân nặng: 50kg
Chiều cao: 154cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ