Họ tên: Lý Kim Hoàng
Số báo danh: 53
Cân nặng: 55kg
Chiều cao: 173cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2004
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84904xxx721 1 12/01/2022 08:23
2 84353xxx153 1 11/01/2022 11:13
3 84908xxx072 1 10/01/2022 18:58
4 84902xxx766 1 10/01/2022 14:57
5 84904xxx721 1 10/01/2022 12:41
6 84903xxx383 1 10/01/2022 10:28
7 84904xxx721 1 10/01/2022 00:16
8 84932xxx600 1 09/01/2022 22:47
9 84916xxx551 1 09/01/2022 19:52
10 84903xxx336 1 09/01/2022 19:40

Đơn vị tài trợ