Họ tên: Nguyễn Thị Vân Thư
Số báo danh: 55
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 158cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2004
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84963xxx778 1 08/01/2022 18:00
2 84969xxx778 1 08/01/2022 16:30

Đơn vị tài trợ