Họ tên: Lê Thị Minh Ánh
Số báo danh: 56
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 153cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ