Họ tên: Nguyễn Mai Anh
Số báo danh: 57
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ