Họ tên: Phạm Thị Hoa Khôi
Số báo danh: 58
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 161cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2009
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84898xxx930 1 23/01/2022 15:27
2 84706xxx972 1 19/01/2022 16:21
3 84967xxx384 1 16/01/2022 19:27
4 84763xxx698 1 16/01/2022 18:48
5 84939xxx142 1 15/01/2022 16:43
6 84774xxx991 1 15/01/2022 13:46
7 84939xxx481 1 13/01/2022 17:52
8 84373xxx513 1 13/01/2022 17:26
9 84779xxx707 1 13/01/2022 17:02
10 84862xxx945 1 12/01/2022 13:24

Đơn vị tài trợ