Họ tên: Đinh Thị Hải Yến
Số báo danh: 59
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ