Họ tên: Nguyễn Trần Thùy Trinh
Số báo danh: 60
Cân nặng: 44kg
Chiều cao: 163cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ