Họ tên: Lê Thị Như Ý
Số báo danh: 62
Cân nặng: 43kg
Chiều cao: 163cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2004
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84378xxx751 1 26/01/2022 08:23
2 84378xxx751 1 26/01/2022 08:23
3 84363xxx080 1 18/01/2022 21:54
4 84363xxx080 1 18/01/2022 21:53
5 84345xxx837 1 17/01/2022 19:39
6 84345xxx837 1 17/01/2022 19:38
7 84345xxx837 1 17/01/2022 19:38
8 84345xxx837 1 17/01/2022 19:38
9 84345xxx837 1 17/01/2022 19:38
10 84345xxx837 1 17/01/2022 19:38

Đơn vị tài trợ