Họ tên: Huỳnh Ngọc Anh Thư
Số báo danh: 63
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 152cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2009
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ