Họ tên: Nguyễn An Hà
Số báo danh: 64
Cân nặng: 52kg
Chiều cao: 170cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2003
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84912xxx919 1 17/01/2022 10:45
2 84913xxx311 1 17/01/2022 09:56
3 84949xxx338 1 16/01/2022 19:25
4 84912xxx133 1 16/01/2022 19:20
5 84914xxx094 1 16/01/2022 19:20
6 84988xxx045 1 14/01/2022 16:23
7 84326xxx179 1 13/01/2022 21:45
8 84949xxx391 1 13/01/2022 21:42
9 84917xxx396 1 13/01/2022 21:40
10 84327xxx911 1 13/01/2022 21:32

Đơn vị tài trợ