Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Mai
Số báo danh: 65
Cân nặng: 55kg
Chiều cao: 163cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2004
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84933xxx323 1 04/02/2022 19:39
2 84338xxx441 1 01/02/2022 14:19
3 84938xxx964 1 01/02/2022 11:49
4 MOMO 10 01/02/2022 11:48
5 84332xxx124 1 29/01/2022 22:17
6 84978xxx133 1 26/01/2022 08:23
7 84394xxx758 1 26/01/2022 08:23
8 84336xxx124 1 24/01/2022 23:47
9 84966xxx427 1 24/01/2022 22:23
10 84901xxx660 1 24/01/2022 21:23

Đơn vị tài trợ