Họ tên: Nguyễn Vân Anh
Số báo danh: 66
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2002
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84934xxx382 1 16/01/2022 21:23
2 84326xxx244 1 16/01/2022 11:15
3 84909xxx911 1 13/01/2022 19:36
4 84378xxx318 1 12/01/2022 22:06
5 84364xxx962 1 12/01/2022 19:11
6 84901xxx471 1 12/01/2022 17:28
7 84376xxx168 1 12/01/2022 15:56
8 84967xxx530 1 12/01/2022 15:52
9 84375xxx322 1 12/01/2022 14:32
10 84903xxx736 1 12/01/2022 12:21

Đơn vị tài trợ