Họ tên: Võ Thùy Lâm
Số báo danh: 69
Cân nặng: 42kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ