Họ tên: Hoàng Thị Thu
Số báo danh: 70
Cân nặng: 43kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu:
Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ