Họ tên: Nguyễn Ngọc Uyên Nhi
Số báo danh: 71
Cân nặng: 49kg
Chiều cao: 167cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84988xxx370 1 19/02/2022 20:23
2 84966xxx504 1 19/02/2022 19:09
3 84964xxx790 1 13/02/2022 14:48
4 84393xxx958 1 26/01/2022 16:19
5 84566xxx483 1 26/01/2022 08:23
6 84566xxx622 1 26/01/2022 08:23
7 84566xxx452 1 26/01/2022 08:23
8 84566xxx558 1 26/01/2022 08:23
9 84566xxx177 1 26/01/2022 08:23
10 84566xxx660 1 26/01/2022 08:23

Đơn vị tài trợ