Họ tên: Nguyễn Lâm Hồng Ngọc
Số báo danh: 73
Cân nặng: 45kg
Chiều cao: 167cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2003
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ