Họ tên: Trần Thị Tố Nhi
Số báo danh: 74
Cân nặng: 41kg
Chiều cao: 150cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ