Họ tên: Lê Nguyễn Mỹ Tâm
Số báo danh: 75
Cân nặng: 36kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84937xxx867 1 14/01/2022 20:07
2 84365xxx774 1 14/01/2022 13:07
3 84795xxx118 1 14/01/2022 12:29
4 84795xxx118 1 14/01/2022 12:28
5 84795xxx118 1 14/01/2022 12:27
6 84795xxx118 1 14/01/2022 12:26
7 84345xxx009 1 14/01/2022 11:30
8 84907xxx208 1 14/01/2022 09:52
9 84907xxx208 1 14/01/2022 09:52
10 84907xxx208 1 14/01/2022 09:52

Đơn vị tài trợ