Họ tên: Trần Thị Ngọc Thùy
Số báo danh: 76
Cân nặng: 53kg
Chiều cao: 156cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84382xxx341 1 14/01/2022 12:21

Đơn vị tài trợ