Họ tên: Đoàn Thị Kim Ánh
Số báo danh: 77
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84842xxx416 1 13/01/2022 20:50
2 84867xxx160 1 13/01/2022 20:46

Đơn vị tài trợ