Họ tên: Nguyễn Thị Phương Linh
Số báo danh: 85
Cân nặng: 47kg
Chiều cao: 167cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ