Họ tên: Ngô Ngọc Gia Hân
Số báo danh: 23
Cân nặng: 53kg
Chiều cao: 166cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ