Họ tên: Lương Khánh Linh
Số báo danh: 78
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 163cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2003
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ