Họ tên: Nguyễn Trần Minh Thơ
Số báo danh: 80
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2005
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84393xxx958 1 26/01/2022 15:56
2 84393xxx958 1 26/01/2022 15:56
3 84325xxx709 1 18/01/2022 22:50

Đơn vị tài trợ