Họ tên: Nguyễn Trang Nguyệt Minh
Số báo danh: 81
Cân nặng: 49kg
Chiều cao: 160cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84981xxx338 1 09/02/2022 20:24
2 84981xxx338 1 09/02/2022 20:23
3 84912xxx243 1 09/02/2022 20:20
4 84912xxx243 1 09/02/2022 20:19
5 84912xxx243 1 09/02/2022 20:17
6 84912xxx243 1 09/02/2022 20:16
7 84914xxx449 1 08/02/2022 11:27
8 84395xxx011 1 08/02/2022 11:26
9 84966xxx556 1 08/02/2022 10:47
10 84395xxx265 1 08/02/2022 10:43

Đơn vị tài trợ