Họ tên: Lương Thị Thảo Hòa
Số báo danh: 82
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 158cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2008
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ