Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoài Thư
Số báo danh: 83
Cân nặng: 50kg
Chiều cao: 165cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ