Họ tên: Võ Thị Tuyết Lan
Số báo danh: 84
Cân nặng: 50kg
Chiều cao: 162cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2007
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian

Đơn vị tài trợ