Họ tên: Nguyễn Trúc Anh Ny
Số báo danh: 87
Cân nặng: 46kg
Chiều cao: 158cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2004
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84935xxx634 1 23/01/2022 19:38

Đơn vị tài trợ