Họ tên: Trương Phương Nga
Số báo danh: 88
Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 161cm
Giới thiệu: Năm sinh: 2006
Năng khiếu: Hoạt động xã hội

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84388xxx079 1 02/02/2022 13:17
2 84975xxx536 1 01/02/2022 01:28
3 84355xxx772 1 29/01/2022 17:26
4 84902xxx377 1 29/01/2022 17:24
5 84362xxx419 1 29/01/2022 17:23
6 84839xxx669 1 29/01/2022 17:22
7 84367xxx674 1 29/01/2022 17:17
8 84366xxx420 1 28/01/2022 12:56
9 84975xxx172 1 27/01/2022 14:29
10 84979xxx950 1 27/01/2022 12:19

Đơn vị tài trợ